Brede ervaring
In de afgelopen 20 jaar heeft Jan de Zeeuw een brede ervaring opgebouwd in commercieel en operationeel management. Hij is zijn carrière begonnen als project manager bij Freia. Daarna heeft hij zijn sporen verdiend in commercie en het in 2003 bij BSC Outbound tot Commercieel Directeur gebracht. Bij dit facilitaire contactcenter (inmiddels Cendris genaamd) leerde hij de (on)mogelijkheden van het vakgebied commercie en klantcontact kennen, wat hem tot op de dag van vandaag is blijven fascineren. Aansluitend heeft Jan, ter verruiming van de bekende horizon, drie jaar bij Group4Securicor het commercieel- en installatieteam geherstructureerd en gezorgd voor verstevigen van de bestaande relaties en een sterke stijging in omzet. Daarnaast zette hij een omslag van de bedrijfscultuur in gang.
Zelfstandig ondernemerschap
Medio 2006 volgde de overstap naar zelfstandig ondernemerschap. In de rol van onder meer operationeel manager KCC Rabobank Nederland, Rabobank Amsterdam en manager CCC bij Divisie Directe Distributie van Achmea, heeft Jan succesvol (zeer) grote afdelingen (tot 350 FTE) aangestuurd, nieuwe verkoopkanalen ontwikkeld en geïmplementeerd, veranderingen in gang gezet en in-, door- en uitstroom van (senior) medewerkers gerealiseerd. Vervolgens heeft Jan, naast het opbouwen van Interim2day, opdrachten uitgevoerd voor Menzis (2009 & 2010) en Divisie Pensioenverzekeren van Achmea. In 2011 & 2012 volgde aansturing van de klantenservice van SNS Bank, waarbij diverse klantprogramma’s, verbeteringen (onder meer uitzetten IVR) en aanscherping van de managementlaag tot de opdracht behoorde. In 2013 was hij weer terug bij Achmea om wederom de klantcontactomgeving van Centraal Beheer Achmea en FBTO operationeel aan te sturen.
Inhoudelijke ondersteuning
Bovenstaande werkervaring heeft ervoor gezorgd dat Jan goed in staat is zich zowel in de opdrachtgever als in de Interim Professional te verplaatsen. Door de ervaring van het hebben van budgetverantwoordelijkheid en door zitting te hebben in diverse Management Teams is hij in staat zich in te leven in wat er speelt binnen grote organisaties. Hierdoor kan hij uitstekend advies geven over de juiste en objectieve inzet van kandidaten. Vanwege het grote netwerk dat Jan ter beschikking staat, kan binnen afzienbare tijd de gewenste kandidaat worden voorgesteld, zodat snel met de opdracht kan worden gestart. Tot slot is hij in staat de gekozen kandidaat daadwerkelijk te ondersteunen tijdens het uitvoeren van opdrachten, zowel vakinhoudelijk als binnen de politieke omgeving van organisaties.
Motiverende gespreksvoering
Jan is tevens betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe vernieuwende manier van coachen: CEMI (Customer Experienced Motivational Interviewing). CEMI is een veranderformule en gespreksmethodiek in één, die mens en organisatie met elkaar verbindt. De methodiek vindt zijn oorsprong in de motiverende gespreksvoering en deze erkent de basisbehoeften van elk mens als motivatie om gedrag te veranderen. Meer weten? https://www.cemiconsultancy.nl/