Maatschappelijk betrokken
Belangeloos investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving