Vraag en aanbod
Interim2day richt zich op het samenbrengen van vraag en aanbod van interim capaciteit op het gebied van (commercieel) klantcontact. Hiervoor is een gedegen bestand van Interim Professionals opgebouwd met aantoonbare relevante kennis en ervaring binnen het vakgebied.
Specialist:
Manager WFM Pensioenverzekeraar >>
Een groot pensioenbedrijf had ondersteuning nodig op het gebied van WFM. Niet alleen was er praktische invulling nodig voor het aansturen en coachen van het bestaande team, maar ook moest een gedegen strategisch plan worden opgesteld. Hierin werd beschreven hoe de dagelijkse gang van zaken kon worden geoptimaliseerd maar ook hoe de verschillende locaties beter op elkaar konden worden aangesloten qua werkwijze en aansturing. Interim2day kon beschikken over een van de beste mensen uit het vak ter invulling van de opdracht, die naar volle tevredenheid van de opdrachtgever werd uitgevoerd.
Teammanagement:
Senior teammanager Pensioenverzekeraar >>
Interim2day leverde met succes een senior teammanager aan een grote pensioenverzekeraar. Deze had als meervoudige opdracht het tijdelijk invullen van een vacature als teammanager, het bijdragen aan het verder ontwikkelen van de afdelingsdoelstellingen en het functioneren als klankbord om zo meer kennis over klantcontact in het bedrijf te brengen.. Ook werd een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de samenwerking met de backoffice van het bedrijf. Hierdoor kon de NPS sterk verbeteren en konden kosten worden bespaard door processen te verkorten en te optimaliseren.
Senior Management:
Programmamanager Structureel Prospecten >>
Interim2day zocht en vond in opdracht van een gerenommeerde zakenbank een programmamanager met ervaring in de bancaire omgeving maar ook op het gebied van teambuilding en operationele processen.  De opdracht bestond uit het verder op- en uitbouwen van een interne acquisitiedesk. Deze afdeling stond opgesteld voor het vullen van de agenda van de accountmanagers met kwalitatief zeer goede leads. Het succes is bewezen doordat de acquisitiedesk nu draait op ‘eigen kracht’ en verder mocht worden uitgebouwd, daar waar andere marketing budgetten werden bevroren of zelfs ingetrokken. Ook werd de desk gekopieerd naar een buitenlandse vestiging van de bank. Deze aanvullende opdracht werd door dezelfde Interim Professional naar volle tevredenheid opgezet.
Specialist:
Traffic Manager >>
Interim2day zocht met succes binnen haar netwerk een specialistische coach. Deze begeleidde de teammanager Traffic Management van een grote financiële organisatie van meewerkend voorman naar een senior niveau als leidinggevende. Tevens werd zo de mogelijkheid geboden om relevante kennis en generieke methodieken, die de Interim Professional bij andere opdrachtgevers had verworven, te gebruiken in de verdere ontwikkeling van de afdeling Traffic Management.
Senior Management:
Programmamanager >>
Bij een grote pensioenverzekeraar werd een Programmamanager gezocht, die in staat was om de ideeën van de commercieel directeur voor het doorvoeren van een reorganisatie van de afdeling Commercie te vertalen naar een OR adviesaanvraag en een implementatieplan. Ook de begeleiding van het gehele traject inclusief het leggen van verbinding tussen de verschillende betrokkenen behoorde tot zijn taken. Interim2day vond en plaatste deze Interim Professional. De benodigde plannen kwamen voort uit de intensieve samenwerking van de verschillende lijnmanagers onder de voortgangsbewaking van de Programmamanager. Tevens begeleidde de Programmamanager twee COR adviesaanvragen voor overdracht en ontvangst van afdelingen aan en van andere divisies.
Commercieel:
Interim Trainer/Coach (3x) >>
Een grote zorgverzekeraar koos voor een nieuwe klantcontact partner om tijdens de eindejaarcampagne de verkoop te ondersteunen en effectief nieuwe klanten te werven. Hierbij werd tevens gekozen voor een nieuwe duurzame insteek, waarbij het adviesgesprek met de prospect zo goed moest zijn dat dit zou leiden tot het direct sluiten van een polis. Interim2day plaatste drie interim commercieel Trainers/Coaches die samen met de afdeling opleidingen de opleidingsprogramma’s ontwikkelden en de betrokken afdelingen met haar medewerkers trainde en coachte om inhoudelijk commerciële klantgesprekken te kunnen voeren. Mede door deze inzet werden de gestelde targets ruimschoots overtroffen.
Commercieel:
Interim Manager Fieldmarketing >>
Een grote energieleverancier wilde als pilot een landelijke fieldmarketing campagne uitvoeren om een alternatief verkoopkanaal te ontwikkelen als antwoord op de wetgeving voor telemarketingactiviteiten. Dit nieuwe kanaal moest op een zodanige wijze worden ingericht dat verkoop via fieldmarketing geen enkele wijze het imago van de opdrachtgever zou schaden. Interim2day plaatste een interim Trainer/Coach met een marketingachtergrond, zodat door zijn inzet de afdeling marketing van de opdrachtgever haar communicatievoorwaarden met succes bij de geselecteerde fieldmarketing partners kon overbrengen. Door deze samenwerking met geselecteerde partners en intensieve begeleiding van de opleiding van haar medewerkers kon een representatieve test worden uitgevoerd.
Senior Management:
Interim manager Eindejaarscampagne >>
Een grote zorgverzekeraar koos voor een nieuwe klantcontactstrategie om tijdens de eindejaarscampagne de verkoop te verbeteren en gericht nieuwe verzekerden te werven. Hierbij werd ook gekozen voor een nieuwe duurzame insteek, waarbij het adviesgesprek met de prospect kwalitatief zo goed moest zijn dat dit zou leiden tot het direct sluiten van een polis en het verbeteren van de marktpositie van de verzekeraar. Interim2day plaatste een commercieel manager voor het begeleiden van de campagne. De Interim Professional was verantwoordelijk voor het kanaal telefonie en zorgde voor de verbinding van de interne organisatie van de zorgverzekeraar en de uitvoerende externe leverancier. Kwaliteit, in combinatie met directe maar duurzame verkoop, waren de voornaamste aandachtspunten tijdens deze campagne.
Teammanagement:
Senior Teammanager >>
Interim2day leverde met succes een teammanager+ aan een grote Direct Writer. Deze had als meervoudige opdracht het tijdelijk invullen van een vacature als teammanager, het bijdragen aan het verder ontwikkelen van de afdelingsdoelstellingen en het functioneren als klankbord voor de afdelingsmanager. Binnen een periode van 8 maanden was het team weer op de juiste weg, zowel qua resultaten als qua HR doelstellingen. Ook werd een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de samenwerking met het bedrijfsbureau. Tot slot assisteerde de Interim Professional de afdelingsmanager om het strategisch plan voor de afdeling verder te ontwikkelen.
Commercieel:
Specialistische coach >>
Interim2day zocht met succes binnen haar netwerk een specialistische coach. Deze begeleidde de teammanager Traffic Management van een grote financiële organisatie van meewerkend voorman naar een senior niveau als leidinggevende. Tevens werd zo de mogelijkheid geboden om relevante kennis en generieke methodieken, die de Interim Professional bij andere opdrachtgevers had verworven, te gebruiken in de verdere ontwikkeling van de afdeling Traffic Management.